Естествена среда за органични продукти

Проверките и контрола по изследване качеството на почвата, стартираха преди 7 години. Следи се строго за реда, както при производството на растения, като се започне от посева им, така до прибиране на реколтата. Разрешението включва употреба и използване само на естествени торове, без каквито и да било хербициди, пестициди и други химикали.

Под контрол се подлага всеки един етап от производството. Така за земеделското производство всичко започва при избора на семена, без генно инженерство, докато се стигне до финала транспорт на готовата продукция.

По сходен начин стоят нещата за животновъдството. За всички био ферми се изисква те да са разположени в екологично чисти райони. Стопанствата трябва да са отдалечени от градските условия, замърсения въздух, шума и стреса. Всички вреди за човека фактори се смятат за изключително влиятелни над продукцията.

За правилното отглеждане на добитъка се изисква, животните да пасат на воля, на чист въздух и да приемат само естествени фуражи. Те трябва да пият чиста изворна вода, а при нужда от лечение се заздравяват с фитотерапия и хомеотерапия. Съществуват изисквания и по отношение на постилковите обори за крави. Те трябва да са само от сено или слама. Хормони на растежа, антибиотици и азотосъдържащи хранителни добавки са напълно забранени. Методите на традиционно животновъдство, разрушават природата. Към тях се отнасят изолация на стадни животни, изкуствено хранене с добавки на костно брашно и други и са напълно забранени.

При отглеждане на риби също има изисквания за водоемите и условията, в които се развиват. Те трябва да са максимално близки до естествените.

Не са без значение и дребните факти, при отглеждане на дадени земеделски култури или селскостопански животни. Така например при отглеждане на биопродукти, под внимание се вземат овцете, които пасат плевелите, около маслонените дръвчета; Кафе и чай се отглеждат не в открити плантации, а сред гори и горските птици предпазват реколтата от вредителите. Всичко води до един извод и той е целта на биоземеделието е да се създаде първичната среда за създаване на продукцията.