Как да се опазим от ментетата

Вече много нашумя темата за здравословен живот, здравословно хранене и биопродукти. И все пак за българите съществуват хиляди въпроси, които нямат ясни и конкретни отговори. В следващите няколко реда ще се постараем да изясним общи неща, по които трябва да се ръководите в избора на качествени, здравословни и чисто натурални стоки от природата достигнали от нас не както някога бабите и дядовците ни за вземали директно от градината, а в опаковки от толкова много и разностранни производители.

На първо място да споменем, че за качеството на храните, които се предлагат на пазара следят и контрол оказват редица органи, организации и други, които най-общо наброяват над 700 в световен мащаб. Всяка една такава организация има за цел да се занимава с конкретни стандарти по отношение производството, консервиране и пакетиране, обозначения и предоставяне до крайния потребител на продуктите създадени в резултат селско стопанство.

Сред най-популярните международни организации осъществяващи контрол над органичните стоки са германската „Demeter”; великобританската “Soil Association”; австрийската “Ernte Austria”, както и редица други европейски, американски и шведски.

Как да познаем биопродукта в магазина?

Като първи и най-сигурен показател за разпознаване на натуралните земеделски и селскостопански продукти е тяхната цена. Биопродуктите винаги държат по-високи цени на пазара. Това се дължи на ръчния труд, многоетапната сертификация, бързо, грижливо и вежливо транспортиране. Всичко това повишава цената на органичните продукти с 1,5 до 2,00 пъти себестойността им.

И, както всяко нещо си има цена, така и органичните продукти носят своите ползи за здравето и безопасността им. След ориентацията в цената идва ред на етикета, за който ще следим в магазина. На всеки био продукт има надпис „био“ или „биологично“, а наред с него и името на сертифициралата го организация. За Българя това е „Балкан Биосерт“, за Англия „Soil Association”, за Италия “BioArgiCert”, за Гърция “DIO”.