Обозначение на биопродукти по света и у нас

Днес по света съществуват над 700 организации, осъществяващи контрол и сертификация на биопродуктите или т.нар. органични стоки. Екологичният печат се поставя на продукцията на фирмите, които се придържат към стандартните изисквания и спазват нормите за качество на натуралните продукти. Знакът „KRAV“ е на Шведското общество за контрол на селскостопанската продукция, а „Bio-Siegal” се поставя на земеделска продукция на европейските страни. За шведската марка изискванията са доста по-строги от тези на ЕС. „Adriculture Biologique” е определения знак за френското законодателство, слагащо контрол над земеделските стоки. За САЩ, биопродуктите се сертифицират според стандартите на Министерството на земеделието. Тази сертификация, обаче не е задължителна за фермерите, които произвеждат продукция за суми под 5 хиляди долара и предаващи я за без пари на потребителите или фирмите посредници. За тези щатски фермери е позволено да слагат обозначение “Organic“, но нямат право да използват печата USDA.

Американска стока, обозначена с „Natural”, “Free-range” или “Hormone-free” не значи, че земеделските стоки са органични. Продукти с тези знаци, означават, че те са чисти от радиация, консерванти и хормони, но не се изключва химията от тях. По опаковките на американските чисти продукти от селскостопански тип могат да бъдат следени знаци като „100 Percent Organic”, което значи 100% органичен продукт с право на знак от USDA.

На българският пазар се откриват предимно храни като кисело мляко, истински пълнозърнест хляб, от тритикале, пшеница и ръж. Те имат множество фенове и могат да бъдат открити в големите вериги хранителни магазини. Предлагат се още 600 сертифицирани стоки от България и Европа, които могат да се намерят в някои специализирани за биопродукти магазини. И все пак в страната ни едва сега навлизат стандартите и изискванията, споходени от съвременният начин на мислене и целта за здравословен живот. Все още много години ще изминат, докато човечеството и в частност българския народ се увери, колко важно е да се стремим и да купуваме биопродуктите.